• (+98)-26-34813125 to 6
  • 8:00 - 17:00 | پنج شنبه ها 8:00 تا 12:00
  • info@avandvalve.com

ضریب خستگی اسلیو ( غلاف لاستیکی ) در شیرهای پینچ (پینچ ولو ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ضریب خستگی اسلیو ( غلاف لاستیکی )  در شیرهای پینچ (پینچ ولو ها)

ضریب خستگی اسلیو SFC (Sleeve fatigue factor)   در پینچ ولو ها ارتباط مستقیم با قطر پینچ ولو  و رابطه معکوس با طول و تعداد زبانه پینچ ولو ( یک طرف آب بند یا دو طرف آب بند بودن) دارد .

 

ضریب خستگی اسلیو = قطر پینچ ولو ÷ ( طول پینچ ولو * تعداد زبانه پینچ ولو)

 

SFC = DN/(L*N)

 

که در رابطه بالا   SFC ضریب خستگی اسلیو ، L  طول وجه تا وجه و N تعداد زبانه و DN  قطر محل عبور جریان یا به عبارتی سایز اسلیو می باشد. این عدد در انتخاب نوع پینچ ولو تاثیر به سزایی دارد یا به نوعی می توان گفت مهمترین عامل در انتخاب شیر پینچ ( پس از محدودیت های ابعادی) است.


 

مفهوم این ضریب به این گونه است که هر چه این ضریب کوچکتر باشد نشانگر ازدیاد طول کمتر غلاف لاستیکی ( حین عملکر شیر ) است و هر چه این عدد بزرگتر باشد بیانگر ازدیاد طول بیشتر است. هرچه ازدیاد طول در غلاف لاستیکی ( اسلیو ) بیشتر باشد منجر به خستگی بیشتر غلاف لاستیکی در مواضع تحت کشش می گردد که به مرور زمان منجر به گسیختگی و پارگی در همان قسمت ها می شود. در حالی که بهترین حالت برای غلاف لاستیکی عدم بوجود آمدن هرگونه پارگی قبل از به پایان رسیدن طول عمر سایشی غلاف لاستیکی است.

طراح سیستم در بسیاری از موارد در روند انتخاب شیر پینچ ( پینچ ولو )  با محدودیت های ابعادی مواجه است که انتخاب وی را به شیر های با وجه تا وجه کوتاهتر محدود می کند. در اینگونه موارد عدد SFC افزایش پیدا می کند و طراح را مجبور به استفاده از پینچ ولو های با عملکرد دو زبانه می کند.

 


 

مثال :

برای مثال عدد SFC در یک پینچ ولو بدنه بسته سایز 3 اینچ (80 میلیمتر) مدل PVE1  با وجه تا وجه 203 میلیمتر ( استاندارد ASMEB16.10) و عملکرد یک زبانه برابر است با 0.394

اما همین عدد در یک پینچ ولو بدنه بسته سایز 3 اینچ ( 80 میلیمتر ) مدل PVE12  و با وجه تا وجه 330 میلیمتر و عملکرد یک زبانه برابر است با 0.24 که به مقدار 40 درصد کمتر از پینچ ولو مدل PVE1 می باشد.

حال آنکه این عدد در پینچ ولو بدنه بسته سایز 3 اینچ ( 80 میلیمتر ) مدل دو زبانه PVED1  با وجه تا وجه 203 میلیمتر برابر است با 0.197 که به میزان 50 درصد از پینچ ولو بدنه بسته مدل PVE1  کمتر است و نسبت به هر دو مدل پینچ ولو ارائه شده در شرایط بهتری قرار دارد ( بدین معنا که غلاف لاستیکی ( اسلیو ) پینچ ولو مدل PVED1 در شرایط برابر با دو مدل دیگر کمتر تحت فشار مکانیزم شیر می باشد.)

محاسبه این عدد به طراح کمک می کند که با انتخاب ولو های با ضریب خستگی اسلیو کمتر انتظار عمر بیشتری از محصول داشته باشد. در نظر داشتن این معیار در کنار محدودیت های ابعادی، سرعت باز و بست شیر، فشار سیال، هزینه تعمیرات نگهداری و قیمت خرید محصول می تواند طراح را به سمت انتخاب مقرون به صرفه راهنمایی کند.

نکته اینجاست که این مقایسه که برای نمونه برای سایز 3 اینچ ( 80 میلیمتر ) انجام شد قابل تعمیم به تمامی سایز های این محصولات (از سایز ½ اینچ تا 40 اینچ ) نمی باشد و برای هر سایز، محاسبه و مقایسه مقادیر SFC باید به طور جداگانه انجام پذیرد چرا که الگوی افزایش طول در سایز های مختلف یکسان نیست.